Aktuality

08.10.2020 17:54
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – UZAVŘENÍ DRUŽSTVA PRO VEŘEJNOST !!! Vážení klienti, v zájmu ochrany zdraví Vás i pracovníků družstva a s ohledem na současnou situaci týkající se epidemie nemoci COVID-19 bude MÁJ, stavební bytové družstvo od 5.10.2020 pro veřejnost uzavřeno. Ve snaze minimalizovat...
27.07.2020 19:15
  Všem spolubydlícím i příchozím do domu nemohlo uniknout postupně se rozšiřující ničení stěny u dveří v přízemí naproti výtahům. Někdo si dával tu prácí, že dveře záměrně otevíral tak razantně, aby samozavírač narážel do ostění. Připojené snímky jsou ze 14. července.  Moji kolegové...
26.06.2020 17:43
  Nepochybně některý vlastník jednotky „nepřekousnul“, že drtivá většina vlastníků jednotek před pár dny odhlasovala mj. zvýšení odměn členům výboru SVJ. Dnes odpoledne, 26. 6. 20, jsem byl upozorněn na to, že kdosi umístil na nástěnku snímek vzrostlých travin u stěny domu. Doplněný otázkou...
09.06.2020 12:16
Stručné resumé výsledků hlasování per-rollam, které se uskutečnilo ve dnech 10. – 31. 5. 2020. Své právo rozhodovat hlasováním o hospodaření SVJ nevyužilo 16 vlastníků/spoluvlastníků jednotek xxxxxx (+ 3 další s určitými podíly na jednotkách přičemž jiní podíloví vlastníci se hlasování...
10.05.2020 10:53
Vážení vlastníci/spoluvlastníci jednotek SVJ Herčíkova 4 Ve výboru jsme se počátkem roku shodli na tom, že zasedání letošního Shromáždění SVJ se uskuteční v květnu nebo v prvém červnovém týdnu. Virová pandemie však plány na jeho svolání zhatila. Důvodem bylo zamýšlené hlasování nejméně o...
29.04.2020 21:41
  V našem domě chtěl po nějaké době opět přenocovat nezvaný host. V současné době mohou podobné „návštěvy“ přinášet i rizika virové nákazy. Dovolím si proto požádat všechny spolubydlící o důsledné zavírání vchodových dveří. A reagovat podobně jako anonymizovaný vlastník jednotky...
25.04.2020 21:14
V neděli ráno dne 19. 4. 2020 u nás zazvonila, díky jí za to, majitelka bytu č. 36: ve sklepě je havárie na rozvodu vody. S ohledem na nouzový stav a doporučení omezení pohybu zejména seniorů jsem ji poprosil, aby to sdělila mým kolegům ve výboru pečujícím o chod domu po technické stránce...
16.03.2020 11:35
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – UZAVŘENÍ DRUŽSTVA PRO VEŘEJNOST !!! S ohledem na současnou situaci týkající se epidemie nemoci COVID-19 bude MÁJ, stavební bytové družstvo od 16.3.2020 do odvolání pro veřejnost uzavřeno, a to jak v úřední, tak i neúřední dny. Veškerá podání je možné učinit...
13.03.2020 18:28
Vážení vlastníci jednotek Paní účetní našeho SVJ dokončila vyúčtování záloh a nákladů na služby a spotřebu energií za rok 2019 v rozúčtování na jednotky. Kvůli současné virové situaci jsem se rozhodl, že vás nebudu navštěvovat osobně a předávat je oproti podpisům. Doručení zajistí...
01.02.2020 18:32
V polovině ledna, 14. a 15., po pauze ve dnech svátečních, opět někdo manipuloval s páčkami na přívodech vody tím, že uzavřel přívod teplé vody pro jednu sekci. V jiné sekci zase omezil cirkulaci teplé vody. Ve stejné dny „kdosi“ vylomil dvířka u poštovní schránky jednoho bytu....
28.11.2019 23:54
V červnu – srpnu jsem zde informoval o žádosti na předláždění některých částí chodníku před naším domem. Částečná oprava (kolem kanálové vpusti) byla provedena prakticky okamžitě. Předláždění některých dalších, vskutku havarijních a pro chodce nebezpečných partií, mělo být zahrnuto do plánu...
27.11.2019 18:42
Dne 2. 12. v době od 9 do 11 hodin proběhne v bytech zjišťování množství spotřebovabného plynu  
14.11.2019 15:33
Mnohá předchozí léta jsme měli ve vstupní prostoře domu umístěnu nástěnku. Sloužila k podávání aktuálních informací. Nejen od výboru SVJ. Charakteristické bylo, že pokud jsem nějakou informaci zveřejnil já a, jak je mým zvykem jsem ji vlastnoručně podepsal, záhy zmizela. Byť se jednalo třeba o...
02.11.2019 12:04
našeho SVJ sděluje, že od 1. ledna 2020 končí provoz pokladny na SBD Máj. Veškeré finanční operace budu probíhat výhradně bezhotovostně. Viz přiložené oznámení  FJ   UPOZORNĚNÍ_-_pokladna.doc (29184)
22.10.2019 10:19
Od čtvrtka 16. října si někdo „hraje“ s hlavními uzávěry vody. Jedna vlastnice jednotky mi v e-mailu napsala, že u ní střídavě neteče teplá voda. Shodou náhod se u mne v podvečer zastavila jiná spolubydlící v jiné záležitosti, bydlící ve stejné sekci. Ta o problému nevěděla a po...
25.09.2019 18:37
E.on zavedl před časem tuto sužbu díky které dostává zákazník aktuální informace e-mailem nebo sms . Zaregistroval jsem do ní SVJ s pěti elektroměry, náš byt i chalupu. Minulý týden jsem obdržel pět-emailů sdělujících, že v čase 24. 09. 2019  00:00:00 -  02:00:00 je na Herčíkové...
17.09.2019 19:35
Na fasádě našeho domu si po nějakou dobu „pochutnávali“ draví ptáci. K prvému náletu došlo již v roce 2014, tj. 4 – 5 let po provedení komplexní revitalizace domu.  Nyní bylo nutno opravit celkem 12 vyzobaných děr + další drobné pokusy spočívající v několika zobnutích. Dravci se...
17.09.2019 18:36
Pozvánka na shromáždění Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 4, Brno které se uskuteční dne 10. října 2019 od 18 hodin   v jídelně Základní školy Herčíkova 19, Brno. Přineste si, prosím, přezůvky.     Pořad zasedání:   1) Zahájení Prezence účastníků, úvodní...
20.08.2019 00:57
Po přívalovém dešti v noci z 6. a 7. června 2019 zaplavila spodní voda suterénní prostory našeho domu. O této skutečnosti informoval spolubydlící Ing. Bořek Řezanina bezprostředně letákem na nástěnce ve vstupu do domu. Ten, jak je to obvyklé u informací vyvěšovaných výborem SVJ, vzápětí někdo...
29.07.2019 18:37
Po dokončení oprav velkého výtahu - montáž vodicích lišt a kotvení - bude po dobu přibližně dvou týdnů probíhat vysoušení suterénních prostor zaplavených počátkem června spodní vodou. Vysoušeče budou automaticky vypínány po dobu nočního klidu. V průběhu akce neotevírejte, prosím, okna...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

František Janás SVJ Herčíkova 4, 612 00 Brno 602 953 695 janas@senior.cz